Vnútorná alchýmia

ako nástroj rozvoja osobnosti do plného potenciálu

Kto som?

Skrze kurzy osobnostného rozvoja, koučingu a štúdia holistiky som sa dostala do miesta, kde som pochopila ako elementárne je venovať sa alchýmii osobnosti. Ako veľmi ovplyvňuje to, kým si myslíme, že sme, celý náš život. Od oblastí rodinných až po tie pracovné.

Čo Vám prinášam je ucelený systém rozvoja osobnosti, ktorý slúži všetkým oblastiam rozvoja. Je plne aplikovateľný na pracovisku, tak ako aj u Vás doma. Pretože doma ste, tam, kde sídlite vo Vašom vnútri. Jediné, čo Vás môže v živote limitovať ste vy sami. 

Moje služby

Vnútorná alchýmia

Je uceleným systémom určeným pre jednotlivca a skupinu k vnútornému rastu, ktorý sa vyvíjal naprieč tisícročia v mnohých kultúrach. Pozdvihnutie vedomia a práca s energetikou, ktorá je dostupná každému, kto sa rozhodne na cestu sebaspoznania. Prečo sa poznať? Pretože celý svoj svet tvoríme naším svetom vnútorným. Ako na nebi tak i na zemi, je veta, ktorá nás sprevádza bez toho, aby sme si to mnohokrát uvedomovali. Prácou na fyzickom, emočnom a mentálnom tele dokáže náš zažívanie sveta pozdvihnúť na úroveň trvalej vnútornej pravdy. 

Vnútorná alchýmia je základom pre všetky mnou ponúkané služby. Pretože zmena začína u nás.

Poradenstvo v oblasti marketingu a správa sociálnych sietí

Pravidelné konzultácie spojené so správou sociálnych sietí, aby Váš obraz bol svetu čitateľný, vedie k vyzdvihnutiu Vašej jedinečnosti a jedinečnosti Vašeho produktu. Spoznanie tohoto daru pre Vás vytvorí kvalitnú základňu Vášho podnikania. Táto služba slúži pre malé firmy a podnikateľov, aby sa zviditeľnili v mediálnom svete.

Workshopy a teambuildingy

Víkendové stretnutia v skupine Vás naučia ako pracujete ako jedinec v spoločnosti. Či dokážete svoje dary odovzdať a tiež si ich ustáť. Či ste skôr ako doma vo vedúcej pozícii, či sa nechávate viesť? Akým spôsobom riešite konfliktné situácie? Učím ako zvládať stres a denné vypätie síl posilnením tela a mysle.

Práca s ďeťmi

V neposlednej rade som v hravej forme previedla základy vnútornej alchýmie do detského sveta. Otváranie horizontov, zvládanie stresových situácií, meditačné techniky, techniky uvoľňovania emocií. Deti sú základným pilierom spoločnosti a čím skôr sa začnú učiť ako byť sám sebou, tým skôr budú v dospelosti šťastné a naplnené.

 

Conscious leadership

Je ucelený systém vnútornej alchýmie určený pre dlhodobú spoluprácu na týždennej báze pre korporátnych pracovníkov a vedúce pozície. Je založený na ZRSOC systéme od Zulmy Reyo. Sme tri školiteľky, ktoré pochádzajú z korporátneho prostredia a prinášame nový vhľad do pracovného prostredia a pozdvihnutie kvalít každého jednotlivca pre zvýšenú efektivity i kvalitu práce.

Novinky z mojho blogu

Další príklad novinky v blogu

Další príklad novinky v blogu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sem mi, lacinia at sodales at,…
Ešte jeden príklad novinky v blogu

Ešte jeden príklad novinky v blogu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sem mi, lacinia at sodales at,…
Príklad novinky v blogu

Príklad novinky v blogu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sem mi, lacinia at sodales at,…

Chtete byť v obraze?

Prihláste sa k oberu noviniek odoslaním vášho emailu, nebojte sa nebudem vás zahlcova't zbytočnosťamio a kedykoľvek sa budete mocť odhlásiť.

Akcie a semináre