O mne

Moja cesta

Prichádzam do toho to sveta zdieľať svoje dary. Zdieľať sa zo svetom a zdieľať sa s človekom. Jediné čo môžme sprostredkovať druhému človeku je to, čím sami sme. 

Skrze kurzy osobnostného rozvoja, koučingu a štúdia holistiky som pochopila ako elementárne je venovať sa alchýmii osobnosti. Ako veľmi ovplyvňuje to, kým si myslíme, že sme, celý náš život. Od oblastí rodinných až po tie pracovné.

Moja cesta

Moje štúdiá človeka započali už v detstve, keďže babička je zdravotná sestra, ktorá vyštudovala ezoterické liečiteľstvo a venovala sa prepojeniu týchto oblastí a pomáhaniu ľuďom. Ona ma priviedla na cestu. Popri štúdiu marketingu a podnikania som začala navštevovať kurzy holistického psychiatra Nicholasa Demetryho, cez ktorého som sa dostala do sveta holistickej práce s človekom. Cez rôzne systémy od Jungových archetypov, uchopenie eneagramu, regresných terapií, mužsko-ženských energií, umenia meditácie, terapie vnútorného dieťaťa, som sa naučila viesť človeka na ceste k sebe. 

Moja cesta

Po pri tom som študovala ľudské telo a rôzne druhy práce s ním. Od hatha jogy, cez Qi-gong až po chrámové tance. Prišla som na to, že telo je rovnako dôležité ako vnútorný svet a sú plne prepojené. 

V neposlednej rade som vyštudovala rastlinnú alchýmiu ako zrkadlo ľudského vývoja. Alchýmia je vedou premeny cínu na zlato. Obrazne to znamená premenu nás samotných.

Čo Vám prinášam je ucelený systém rozvoja osobnosti, ktorý slúži všetkým oblastiam života. Je plne aplikovateľný na pracovisku, tak ako aj u Vás doma. Pretože doma ste, tam, kde sídlite vo Vašom vnútri. Jediné, čo Vás môže v živote limitovať ste vy sami. 

Moje služby

Vnútorná alchýmia

Mediálne poradenstvo

práca s deťmi

workshopy a teambuildingy

Conscious leadership